ชื่อบทความ
A Note on Some Recent Strong Convergence Theorems of Iterative Schemes for Semigroups with Certain Conditions
ชื่อนักวิจัย
ภูมินทร์
ชื่อเวที / วารสาร
Springer Nature Switzerland AG 2019 pp.251-261
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadภูมินทร์ - A Note on some Recent.pdf