ชื่องานวิจัย
การผลิตและการรักษากลิ่นรสตามธรรมชาติของน้ำเชื่อมเข้มข้นจากอ้อย
ชื่อนักวิจัย
ณฐพรภัทร์
งบประมาณ
500,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download ณฐพรภัทร อินทร์ศิริพงษ์.pdf