ชื่องานวิจัย
การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรีย ไธโอบาซิลลัสที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซีลไฟด์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย
ศุภลักษณ์
งบประมาณ
60,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: