ชื่องานวิจัย
การศึกษาสูตรผสมขี้เลื่อยสำหรับการทำก้อนเชื้อเห็ดเพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดนางรมฮังการี
ชื่อนักวิจัย
ศุภลักษณ์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ม.ค. 2566
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: