ชื่องานวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรความเป็นไทยสำหรับพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
กฤตกาล ชาร์ลีย์
งบประมาณ
80,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ก.พ. 2566
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: