ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแผ่นแปะโฮโดรเจลโปรตีนไหมผสมสมุนไพรพอกเข่าเพื่อบรรเทาอาการปวดในอาสาสมัครปวดข้อเข่า
ชื่อนักวิจัย
งบประมาณ
500,000.00
แหล่งทุน
กรมหม่อนไหม
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: