ชื่องานวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากน้ำลายผึ้งชนโรงไทยสู่ตลาดออนไลน์
ชื่อนักวิจัย
รัชนิดา
งบประมาณ
110,000.00
แหล่งทุน
สป.อว.
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: