ชื่องานวิจัย
การจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ
ชื่อนักวิจัย
รุ่งอรุณ
งบประมาณ
400,000.00
แหล่งทุน
กกท.
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: