ชื่องานวิจัย
การพัฒนาตำรับโลชั่นเพื่อผิวขาวของสารสกัดแก่นมะหาดในรูปแบบเอโทโซม
ชื่อนักวิจัย
กันตา
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 10. บทคัดย่อ อ.กันตา นิ่มทัศนศิริ 2557.pdf