ชื่องานวิจัย
การพัฒนาวัสดุเปล่งแสงจากแก้วแกโดลิเนียมอิตเตรียมอะลูมิเนียมแกลเลียมบอเรต เพื่อเป็นวัสดุตรวจวัดรังสีเอ็กซ์
ชื่อนักวิจัย
สมิต
งบประมาณ
891,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: