ชื่องานวิจัย
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รุ่งอรุณ
งบประมาณ
1,500,000.00
แหล่งทุน
สดช.
ปี พ.ศ.
1 ม.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: