ชื่องานวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี
ชื่อนักวิจัย
ครองศักดา
งบประมาณ
150,000.00
แหล่งทุน
สดช.
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: