ชื่องานวิจัย
การพัฒนาต้นแบบการผลิตน้ำเชื่อมผลไม้เข้มข้นโดยการใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค
ชื่อนักวิจัย
ภัทรกฤต
งบประมาณ
292,700.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ การพัฒนาต้นแบบการผลิตน้ำเชื่อมผลไม้เข้มข้น.pdf