ชื่องานวิจัย
การศึกษากากตะกอนยางพาราสำหรับเป็น ตัวเติมเพื่อต้านทานเสียงและความร้อนของบล็อกยางซีเมนต์เชิงประกอบร่วมกับระเบียบวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์
ชื่อนักวิจัย
วีรพล
งบประมาณ
973,800.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ-abstract-.pdf