ชื่องานวิจัย
รูปแบบการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่าย ผู้ประกอบการไทยภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0
ชื่อนักวิจัย
พิมม์ญภัทร
งบประมาณ
543,300.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: