ชื่องานวิจัย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารกาบาและปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมในข้าวกล้องพันธุ์พื้นเมืองกะเหรี่ยงโพล่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ณิชากร
งบประมาณ
200,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: