ชื่องานวิจัย
การใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยและแคลเซียมออกไซด์ในจังหวัดราชบุรีเป็นสารเติมแต่งในยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
งบประมาณ
320,200.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อประพนธ์.pdf