ชื่องานวิจัย
การใช้กากถั่วเขียวจากโรงงานวุ้นเส้นในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถนะการผลิตค่าการย่อยได้คุณภาพซากและลักษณะจุลกายวิภาคของลำไส้
ชื่อนักวิจัย
พุทธพร
งบประมาณ
599,500.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อพุทธพร.pdf