ชื่องานวิจัย
การพัฒนาตัวกลางเลเซอร์ในช่วงอินฟราเรดจากแก้วบอเรตโดยใช้เทคโนโลยีในประเทศ
ชื่อนักวิจัย
สมิต
งบประมาณ
689,100.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: