ชื่องานวิจัย
ชุดควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณแก๊ส และเวลา ในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบอัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย
โกเมศ
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ ดร.โกเมศ กาบแก้ว.pdf