ชื่องานวิจัย
การผสมผสานโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกเพื่อใช้ในการปรับค่าพารามิเตอร์ของระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือด้วยการปรับพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีการปัญญารวมหมู่เพื่อประยุกต์สำหรับวัดคุณภาพของสับปะรดสวนผึ้ง
ชื่อนักวิจัย
อดิศักดิ์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ ดร.อดิศักดิ์.pdf