ชื่องานวิจัย
การคัดแยก จำแนก และคุณสมบัติของเชื้อแอคติโนมัยซีททนร้อนที่มีความสามารผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจากดินเพื่อการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์ไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์โดยใช้ชานอ้อยเป็นวัตถุดิบ
ชื่อนักวิจัย
เสาวณีย์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ เสาวณีย์.pdf