ชื่องานวิจัย
การกำจัดความกระด้างจากน้ำบาดาลด้วยวิธีการอิเล็กโตรโคแอคกูเลชัน: กรณีศึกษาน้ำบาดาลในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สันติ
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ ความกระด้างในน้ำ_ดร.สันติ.pdf