ชื่องานวิจัย
การศึกษาคุณสมบัติ-การประเมินวัฏจักรชีวิตของชิ้นส่วนโครงสร้างประกอบเชิงนิเวศน์เส้นใยสับปะรดและอ้อยของอุตสาหกรรมการเกษตรท้องถิ่นสำหรับบ้านอนุรักษ์พลังงานต้นทุนต่ำ
ชื่อนักวิจัย
ประยูร
งบประมาณ
631,320.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
3 พ.ย. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 3. ผศ.ประยูร ยงค์อำนวย..pdf