ชื่องานวิจัย
การศึกษาและพัฒนาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
งบประมาณ
60,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
30 พ.ย. 542
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 4. อ.เอกพล แก้วงนวม.pdf