ชื่องานวิจัย
การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียไธโอบาซิลลัสที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซีลไฟด์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย
ศุภลักษณ์
งบประมาณ
60,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
29 ธ.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 14. อ.ศุภลักษณ์ สุดขาว.pdf