ชื่องานวิจัย
การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่ออัลลอยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุป้องกันรังสี
ชื่อนักวิจัย
ฐนสพล
งบประมาณ
425,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
30 ก.ย. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download ปกหน้า.pdf
  • download บทที่ 1 การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนฯ.pdf
  • download บทที่ 2 การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนฯ.pdf
  • download บทที่ 3 การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนฯ.pdf
  • download บทที่ 4 การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนฯ.pdf
  • download บทที่ 5 การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนฯ.pdf
  • download บรรณานุกรม.pdf