ชื่องานวิจัย
โครงสร้างลากรางเจียนของสมการชโรดิงเจอร์แบบไม่เชิงเส้น
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
งบประมาณ
870,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
30 ก.ย. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ.docx