ชื่องานวิจัย
การพัฒนาเจลสารสกัดตำรับยาแก้เรื้อนมูลนก
ชื่อนักวิจัย
ระพีพร
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: