ชื่องานวิจัย
การวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมการรู้จำชนิดราคาของธนบัตรไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือตาบอด
ชื่อนักวิจัย
นฤมล
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ1.pdf