ชื่องานวิจัย
สภาพบังคับทางกฎหมายอาญาในกฎหมายตราสามดวง
ชื่อนักวิจัย
เชาวลิต
งบประมาณ
90,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: