ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บนคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต
ชื่อนักวิจัย
ดาราวรรณ
งบประมาณ
301,900.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: