ชื่องานวิจัย
การศึกษาปัจจัยของวัสดุซิลิก้าเพื่อพัฒนาร่วมเป็นวัสดุทนไฟสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมภาคการเกษตรพลังงานความร้อน
ชื่อนักวิจัย
อนุชา
งบประมาณ
563,750.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: