ชื่องานวิจัย
การพัฒนาระบบจัดการแอพพลิเคชั่นแบบฝึกทักษะบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต: เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
ชื่อนักวิจัย
วิลัยพร
งบประมาณ
650,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: