ชื่องานวิจัย
การวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมความเร็วต่ำและแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในชนบทพื้นที่ทางการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
วีรพล
งบประมาณ
1,443,750.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: