ชื่องานวิจัย
หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับ : ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง
ชื่อนักวิจัย
เชาวลิต
งบประมาณ
200,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download อ.เชาวลิต ทุน วช.59 (ตราสามดวง).pdf