ชื่อบทความ
The Photoluminescence, Optical and Physical Properties of Sm3+-doped Lithium Yttrium Borate Glasses
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อเวที / วารสาร
Phisics and Chemistry of Glasses : European Journal of Glass Science and Technology Part B Volume 57 Number 2 April 2016
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
2 เม.ย. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: