ชื่อบทความ
Luminescence and Scintillation Response of Ce3+-Doped Oxide Glasses with High-Gd2O3 Content
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
Key Engineering Materials Vol. 675 - 676 (2016) pp. 434 - 437
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ก.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: