ชื่อบทความ
Photo–and Radioluminescence of Dy3+-Doped Oxide Glass with High-Gd2O3 Content
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสาร Physica Status Solidi A (Applications and Materials Science)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ก.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: