ชื่อบทความ
ชื่อนักวิจัย
สุรีรัตน์ กิตติ ธรวรรธน์ บูรณ์พิภพ
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download21.พยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้ำยางข้น (อ.สุรีรัตน์).pdf