ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษา ร้าน Zeezaa Jeans
ชื่อนักวิจัย
วริยา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download13.ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ Zeezaa Jeans (ดร.วริยา).pdf