ชื่อบทความ
การพยากรณ์ราคาทองคำแท่งโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิต
ชื่อนักวิจัย
รัตติกาล ฐิติมา อิทธิกร พรชัย
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download27.พยากรณ์ราคาทองคำแท่งโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ (ดร.รัตติกาล).pdf