ชื่อบทความ
ระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น ร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อนักวิจัย
วริยา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download20. ระบบควบคุมการรดน้ำแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ (ดร.วริยา).pdf