ชื่อบทความ
ลำดับของจำนวนเต็มบนจุดของพีระมิดเชิงรูปแปดเหลี่ยม
ชื่อนักวิจัย
มุทิตา พิเชฐ เสาวนีย์ อรวรรณ
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download23.ลำดับจำนวนเต็มบนจุดของพีระมิดเชิงรูปแปดเหลี่ยม (อ.มุทิตา).pdf