ชื่อบทความ
พัฒนาเกม 3 มิติ เสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ชื่อนักวิจัย
วริยา นนทวัฒน์
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download12.พัฒนาเกม 3 มิติเสริมความรุ้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ดร.วริยา).pdf