ชื่อบทความ
การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องตีน้ำจากระยะไกลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อนักวิจัย
วริยา ธีรศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download11. พัฒนาระบบควบคุมเครื่องตีน้ำจากระยะไกลโดยพลังานแสงอาทิตย์ (ดร.วริยา).pdf