ชื่อบทความ
การพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์
ชื่อนักวิจัย
ปิยะวดี ธนธิป
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download7. การพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่องฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ (ดร.ปิยะวดี).pdf