ชื่อบทความ
ผลหารของเลขโดดที่เรียงกันเป็นจำนวนคู่
ชื่อนักวิจัย
เยาวเรศ ปรางทิพย์ ศุภากาญจน์ สรวิทย์
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download15. ผลหารเลขโดดที่เรียงกันเป็นจำนวนคู่ (อ.เยาวเรศ).pdf