ชื่อบทความ
กราฟระบุทิศทางหรือไดกราฟที่เกิดจากความสัมพันธ์สมภาค x6 = y(mod n)
ชื่อนักวิจัย
อนุชา ชญานนท์ กนกพร พรณัฏฐา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download12. กราฟระบุทิศทางหรือไดกราฟที่เกิดจากความสัมพันธ์สมภาค (อ.อนุชา).pdf