ชื่อบทความ
ผลการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักวิจัย
รัตติกาล
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download11. ผลการจัดกิจกรรมแมทบ็อกซ์ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิด (ดร.รัตติกาล).pdf